پشتیبانی

پس از ورود در بخش مدیریت جوملا این متن را مطابق با سلیقه خود ویرایش کنید. این متن آزمایشی است

واژه ویدیوهای دیجیتال (DV)

D Conversion ( تبدیل A به D)
تبدیل سیستم آنالوگ به سیستم دیجیتال، به طوری که از یک وسیله دیجیتال کننده استفاده شود. به واژه Quaantisting توجه کنید.

AES/EBU
(مخفف European Broadcasting Union/Audio Engeneering Society)
یک آیودیوی دیجیتال استاندارد محصولی از طرف انجمن مهندسین صدا و اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپایی، که نمونه های 32،44/1 و 48 آن با ظرفیتی تا حد 24bit ارائه شده است. Dat برای نمونه، نوع 48 و 16bit را ارائه کرده در حالی که CDS نمونه 44/1 را با ظرفیت 16bit فراهم کرده است. به طور معمول AES/EBU قطعه آیودیوی دیجیتالی پیشرفته ای را به صورت اختصاصی ارایه می کندکه در اتصالات XLR استفاده می شود برخلاف ان چه درنسخه مصرف کننده S/SDIF به صورت اپتیکال یا اتصالات RCA به کار برده شده است.

Aliasing
در رابطه با تولید عواقب مصنوعی پس از دیجیتالی شدن یک سیگنال شرح می دهد، دو مثال معمول عبارتند از به شکل پله پله درآمدن خطوط مورب و یا طرح های مخدوش Aliasing به طور موقت ، حرکات صاف نمایشی را منقطع میکند.

Alpha channel
کانال آخر نوع 8bit یا چهارمین کانال در یک دستگاه دیجیتال 32bit اغلب ارتباطات در کانال کلیدی، دردنیای آنالوگ برای انتخاب کردن قسمت هایی از فوتیج هایی که به یکدیگر ملحق می شود به کار رفته است (فوتیج= مقدار فیلم برحسب فوت)

Analogue

اندازه ای است که در یک ویدئو و آیودیو قدرت سیگنال را به درستی براساس یک مقدار بیان می کند آن بدون درجه است که با درجات تعیین شده محدود دیجیتال مخالفت می کند بتا کم – sp،VHS،S،VHS ، بتا ماکس ، Hi-8 و هشت میلیمتری همگی شکل های نواری آنالوگ هستند.

Anti-aliasing
به حداقل رساندن اثرات الییسینگی یک مثال معمول استفاده ا زملحق کردن (اضافه کردن) قسمت هایی است برای اصلاح نمودن حالت پله پله در تصویر.

Artefactهر شکل نامناسبی که توسط محدودیت های تکنیکی در سیستم مورد استفاده ، ایجاد آشفتگی در تصویر میکند. پرش های پشه مانند (یا پرپرزدن ) ، پرش های به حالت لحاف دوزی و حرکات توده ای در سطح سه نوع از artefact هستند که توسط الگوریتم تراکمی DCT ایجاد می شوند.

Assembly Editing
تدوین کردن در مرحله ای که کلیپ ها به راحتی با یکدیگر مچ شوند، برای تشکیل دادن یک که بلندتر.
همچنین پیشنهاد می شود استفاده از یک شکل خاصی از تدوین دیجیتالی که همه موارد موجود را پس از مرحله" نقطه تدوین" روی یک سطح نواری شکل جایگزین می کند.
(نقطه تدوین، نقطه ای از تصویر است که در تدوین اتصال دو کلیپ به هم صورت می گیرد.). (همچنین ببینید: تدوین فیلم در نرم افزارها)

Aspect Ratio
نسبتی میان طول وعرض پرده نمایشی شما. در آنالوگ رایج پخش تلویزیونی تقریبا نسبت 3:4 به کار می رود. در یک پرده پهن نسبت 9:16 به طور معمول برای مفاهیم زیاد به تصویب رسیده است . کارهای سینمایی می توانند نسبت های ظاهری متعددی از 4:5 تا تقریبا 1:3 را داشته باشند. (همچنین ببینید: ابعاد تصوير يا Aspect Ratio)

(Audio Video Interleave( مخفف AVI

یک تجهیز ویدئو- آیودیویی یک فرمت ویدئوی دیجیتالی به واسطه مایکروسافت.
امروزه AVI توسط مایکروسافت حمایت نمی شود.

Back ground Rendering

برخی از سیستم ها می توانند به راحتی فرایندهای انتقالی پر زحمتی را در زمینه انجام دهند تا جایی که شما بتوانید به چیزهای دیگری غیر از آنهایی که موجود هستند دسترسی یابید. یک روش عالی برای زمانی که شما با یک ذخیره کامپیوتری مختصر شدید، اما با این روش احتمالا زمان انتقال به طول می انجامد.

Batch Digitizing
یک فرایند که به طور اتوماتیک کلیپ های گوناگون را از روی یک نوار جذب می کند، که مبنی شده بر لگاریتم تایم کد، روشی سودمند است اگر شما بخواهید برنامه ای با کیفیت بالا بسازید، در حالی که شما آن را قبلا در مد انتخابی تنظیم کرده اید همچنین می تواند برای بازسازی یک پروژه بایگانی شده (طرح تمام شده) به راحتی مورد استفاده واقع شود.

Banding
یک اشکال مصنوعی ویدئویی، که وقفه هایی قابل رویت را در آنچه که باید نهایتا بدون اشکال باشد تولید می کند دلیل آن می تواند کیفیت فشردگی ضعیف و یا صدای غیر کافی در سیگنال باشد. همچنین (بعضی اوقات) توسط مشکلات اصلی در سیستمی که اسکن را منقطع می کند، ایجاد می شود؛ مانندDV.

Betacam SX
یک سیستم ضبط کننده دیجیتالی از طرف شرکت sony که فشردگی معادل MPEG2 1:10 روی برجستگی نوارموجود دربتا کم –SP به کار می رود. شرکت سونی ، قصد دارد بتا کم –SP را با بتا کم SX جایگزین نماید.

Blue box/Blue-Screen

یک شکل از کلیدهای رنگی؛ مثلا از آبی به عنوان یک کلید استفاده می شود شما میتوانید یک قطعه را روی زمینه آبی ضبط کنید سپس نواحی آبی را با فوتیجی از منبعی دیگر جایگزین کنید.
گروه سینما این واژه را پرده آبی نام نهادند. تا زمانی که ویدئو برای آن اصطلاح کلید رنگی یا نهایی را برگزید. BBC برای نامیدن این فرایند از اصطلاح " تفکیک سرتاسری رنگی" استفاده نمود. امروزه پرده سبز به طور معمول استفاده می شود به این دلیل که نتایج بهتر ودرست تری راحاصل می کند.

Broad Cast Qualityاصطلاحی با استفاده فراوان که مفهوم آن بستگی بسیار زیادی به زمینه مورد نظر دارد . به طور عمومی ، شرکت های رادیو وتلویزیونی هر چیزی را با محصولات اساسی شایسته و با ارزش تولید می کنند. بی اساس ترین مفهوم برداشت شده از واژه کیفیت پخش، این گونه بیان می کند که یک برنامه قبل از این که بتواند به مرحله پخش برسد، به حصول حداقل استانداردهای تکنیکی نیاز دارد. این استانداردها درمیان مقوله های برنامه مختلف، چنان که در اخبار، استاندارد قابل قبول کمتری نسبت به سخنرانی، نمایش یا جنبه سرگرمی صرف می شود.

Capture
فرایند انتقال دهنده یک فوتیج ویدئویی از یک منبع خارجی به هارد کامپیوتر شما. برای منابع آنالوگ ، این فرایند شامل یک فرایند تبدیل A به D (آنالوگ به دیجیتال) است. اما درمورد منابع ویدئویی دیجیتال این کمی فراتر از یک فایل انتقال یابنده است. به واژه های A-D conversion (تبدیل A-D) و Quantising توجه کنید.

Chroma Keyingیک برنامه اضافه شده بر سیستم ویدئویی که رنگ سبز یا آبی را به عنوان یک کلید رنگی به کار می برد. به واژه Blue Box/Blue Screen توجه کنید.

Chrominanceقسمت رنگی سیگنال ویدئویی که اطلاعات مربوط به رنگ و اشباع آن را برای ما فراهم می کند. به واژه luminance توجه کنید.

Clipping
مشکلاتی در سیستم آیودیو به وجود می آید که وقتی سیستم بیش از ظرفیت پر شود این اتفاق می افتد – برنامه قابل توجهی در دیجیتال و مخصوصا درتبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال وجود دارد که می تواند این اتفاق در سیگنال ویدئویی بیفتد، درحالی که پیامدهای جدی به حداقل برسند.

Codecیک الگوریتم (یک متد ریاضی) برای انتقال دادن یک فرمت فشرده ، اصطلاح codes برگرفته شده از واژه comperssor/ Decomperssor است.

Colour Saturation

یک سیگنال ویدئویی که می بایست شامل اطلاعات رنگی و روشنایی باشد و اغلب قسمت مربوط به رنگ به شکل سیگنال هایی با دو رنگ مختلف نشان داده می شود. به واژه comorent Signal توجه کنید.

Colour Saturationشدت رنگ در نمونه ویدئویی که در دست داریم.

Component Signal
یک سیگنال ویدئویی رنگی که به ترکیبات سه رنگ قرمز، آبی وسبز وابسته است. از لحاظ فنی، در جهت چگونگی ترتیب آنها، می تواند مفید باشد؛ مانند روشنایی و دو ترکیب رنگی متفاوت. اصطلاح Component Signal (سیگنال مرکب) استفاده می شود.

Compost Signal
یک دستگاه ویدئویی رنگی مشتق شده به طوری که با ابتدایی ترین سیگنال ویدئویی تک رنگ ، سازگار است و هنوز برای پخش مورد استفاده قرا رمیگیرد.

Compressingسیستمی که اندازه یک جریان اطلاعاتی را کاهش می دهد که به دو صورت مختلف می باشد: lossless compressing با این اختیارات که اطلاعات اساسی ومهم را با توجه به آن چه ترکیب یافته اند جمع آوری کند و lossey compressing که توسط آن مقداری از اطلاعات موجود حذف می شوند.
یک اختصار ویدئویی شایسته سبب می شود که حداقل کاهش محسوس دراطلاعات برای بیننده صورت گیرد. درجایی که کاهش ظاهری، غیر قابل تشخیص باشد سیستم comprrssing دستور میدهد که مشخص گردد.

Compression Rate
تغییر در فایلی که روی آن عمل اختصار Compression صورت گرفته است. این پارامتر به صورت یک نسبت بیان می شود. به طوری که نسبت فشردگی 1:5 (که درهمه شکل های DV به کار رفته است.) یک فایل راتا 20% از اندازه اصلی آن کاهش می دهد. بدیهی است که هر چه نسبت بیشتر شود کاهش پتانسیل درکیفیت بیشتر خواهد شد اما امکان این که بتوانیم یک معادله کاهشی مستقیم با نسبت فشردگی (Compression ) بسازیم، وجود ندارد.

Control Inter facesتجهیزاتی برای کنترل کردن حافظه هارد توسط حافظه Ram

control
یک روش تدوینی که یک دوراهه ارتباط بین سیستم ضبط کننده و کامپیوتر شده برقرار می کند توسط دوربین ها ی هشت میلیمتری سونی و انواع مشابه، قابل استفاده است. قبلا به صورت LANC در اندکی از فرم های مختلف شناخته می شد.

Conversion of Standardتبدیل سیگنال های تلویزیونی در میان استانداردهای مختلف مانند PAL، NTSC و SECAM . یک نمونه از تبدیل ساده اصطلاحا Fairly Mundane است و امروزه می تواند توسط یک جعبه ارزان قیمت در لحظه ای واقعی انجام شود.

Cross Colourدر یک سیگنال ویدئویی، رنگ توسط فازنوسانی از یک برنامه فرعی تناوبی نمایش داده می شود. اگر شما به فوتیج تان که توسط این برنامه فرعی انعکاس یافته، اعتراض دارید باید بدانید که آنها دارای اشتباهاتی در شاخص هایی مثل رنگ، مانند یک طرح رنگین کمانی یا یک اشکال فنی به صورت راه راه می باشند که سبب ایجاد ایرادهایی در موضوع و نتیجه کار می شوند.


D1-D9

شکلهای مختلف نوار ویدئویی های دیجیتالی که توسط قرارداد بین المللی به تصویب رسیده است.

D-1(سونی و بوش) یک ترکیب ویدئویی را به صورت غیر فشرده با ظرفیت 8bit ضبط می کند.

D-2
(سونی و امپکس) ترکیب ویدئویی را به صورت غیر فشرده ضبط می کند.

D-3(پاناسونیک) ترکیب ویدئوییرا به صورت غیر فشرده ضبط می کند.

D-4نوعی ناموفق در ژاپن بودکه مورد استفاده واقع نشد.

D-5
(پاناسونیک) یک ترکیب ویدئویی را به صورت غیر فشرده با ظرفیت 10bit ضبط می کند.

D-6
(فیلیپس) به صورت HiDef ضبط می کند.

D-7(پاناسونیک) مانند نوع DV cpro یک ترکیب ویدئویی را به صورت فشرده با ظرفیت 8bit ضبط می کند.

D-9
(جی- وی – سی) دیجیتال –s است ترکیب ویدئویی را به صورت فشرده با ظرفیت 10bit ضبط می کند.
توجه کنید که DVcam سونی، Beta Cam- SX و دیجیتال بتا کم ، به تصویب نرسیدند، زیرا آنها فرمت های در دسترس ندارند.

Data Rate
فقط مفاهیمی که اظهار شده اند، یک نرخ اطلاعاتی عالی تر برای چیزی مشابه با codes در ویدئویی دیجیتال ، به مفهوم این که حداقل فشردگی صورت گیرد و کیفیت خروجی بهتر شود ، اما ی درایو هارد پیشرفته تری را برای ذخیره کردن اطلاعات فوق العاده ای که نیاز است مطالعه می کند.

Digital 8یک شکل ویدئویی دیجیتالی مورد مصرف از طرف شرکت سونی کار ویدئویی به شکل DV ضبط می شود و آیودیو روی یک نوار هشت میلیمتری hi-8 سریع تر ازنوار DV ضبط می شود به هر حال نوار دو برابر سریع تر جریان می یابد وقتی که برای hi-8 استفاده می شود. بنابراین حداکثر زمانی که به طول می انجامد45 دقیقه است به صورت متداول سونی فقط نوعی (low spec) DV cam corders می سازد.

Digital Betacam
یک نرم افزار VCR دیجیتالی با ظرفیت 10bit که نسبت فشردگی 1:2 را به کار می برد و از طرف شرکت سونی است.

Digital-Sنام دیگری برای فرم D9 دیجیتالی JVC؛ 10bit از کار ویدئویی دیجیتال را در نسبت فشردگی 3/3:1 ضبط می کند و یک نرخ اطلاعات ویدئویی معادل 50 میکروبار/ ثانیه را به کار می برد. Digital S از یک نوار فلزی ظریف دریک کاست برجسته VHS استفاده می کند.

Digesterیک بورد جذب کننده ویدئویی با ورودی های به شکل آنالوگ است و برگرداندن آن سیگنال ها به اطلاعات دیجیتالی آسان است.

Dissolve
مخلوطی از دو منبع ویدئویی.

DLT
نوار طولی باریک دیجیتالی ، برا ی ذخیره کردن تصاویر و اطلاعات صدا به صورت دیجیتال. به راحتی در دسترس است اما قیمت آن زیاد است.

Drop Frame Time Code
یک فرم از کد زمانی SMPTE که برای مچ شدن با NTSC طراحی شده است. این سیستم به این دلیل ایجاد شد که NTSC در 29/97 فریم در ثانیه پخش شود. یعنی سریع تر از سی فریم در ثانیه، درحالی که کد زمانی هماهنگ با زمان واقعی پیش برود، برخی از تعداد فریم های کد زمانی، قابل استفاده نیستند.

DST
تکنولوژی ذخیره سازی دیجیتالی؛ یک وسیله فوق برنامه سودمند برای پایان دادن عالی به یک کار تولیدی.

DTV
تلویزیون دیجیتالی، یک نام عمومی که برای شرح دادن پخش دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد.

DV
به صورت یک اصطلاح عمومی برای ویدئویی دیجیتالی و همچنین برای شکلی از نوار ویدئویی مورد مصرف ویژه استفاده می شود.

DVBویدئویی دیجیتال پخش ، نوع اروپایی که از لحاظ کیفیت معادل DTV است.

DV cam
یک DV سونی تغییر یافته که جریان نواری آن 50% سریع تر است. شرکت سونی میزان گسترده ای از تمهیدات DV cam را ساخته است که انصافا دربخشی که به صورت شرکت در آمده مورد ارزیابی قرار میگیرد.

DVCPRO
یک DV پاناسونیک تغییر یافته که نوار آن 80% سریع تر جریان می یابد وبه جای نوار ME از نوار MP استفاده می شود همچنین از طرح های رنگی متفاوتی در PAL نسبت به انواع دیگرDV به کار می برد،که این امر تغییر دادن آنها را بیشتر مشکل می سازد، پاناسونیک این موضوع را در پخش اخبار و برنامه های مستند مورد ارزیابی قرار می دهد.

DVDPRO 50شکل پاناسونیکی تغییریافته DVDPRO با جریان نواری ای با دوبرابر سرعت و به کارگیری دوبرابر میزان اطلاعات ویدئویی، به منظور ارتقا دادن کیفیت بخش هایی از یک قطعه codes دردیجیتال – S کار گذاشته شده است که با اطلاعات فشرده شده سازگار است . گاهی اوقات با عنوان DV 50 شناخته می شود. پاناسونیک آن را در رقابت با دیجیتال بتا کم ساخته است.

DVD
دیسک گردان دیجیتالی ؛ یک وسیله پخش کننده دیجیتالی، که برای ایجاد تغییراتی در فشردگی MPEG_2 در کار ویدئویی استفاده می شود. این فرایند مشابه با عملکرد codes است که برا ی بیشتر DVB های رایج کاربرد دارد وقتی که یک ضبط کننده اقتصادی متناسب با اندازه نمایشگرهای DVD وجود دارد این وسیله به صورت مشابه VHS رابه عنوان یک رسانه پخش برای ویدئوهای اشتراکی، جایگزین می کند.

DVEاز آثار دیجیتال ویدئو، یا یک تمهید