پشتیبانی

پس از ورود در بخش مدیریت جوملا این متن را مطابق با سلیقه خود ویرایش کنید. این متن آزمایشی است

واژه ویدیوهای دیجیتال (DV)

D Conversion ( تبدیل A به D)
تبدیل سیستم آنالوگ به سیستم دیجیتال، به طوری که از یک وسیله دیجیتال کننده استفاده شود. به واژه Quaantisting توجه کنید.

AES/EBU
(مخفف European Broadcasting Union/Audio Engeneering Society)
یک آیودیوی دیجیتال استاندارد محصولی از طرف انجمن مهندسین صدا و اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپایی، که نمونه های 32،44/1 و 48 آن با ظرفیتی تا حد 24bit ارائه شده است. Dat برای نمونه، نوع 48 و 16bit را ارائه کرده در حالی که CDS نمونه 44/1 را با ظرفیت 16bit فراهم کرده است. به طور معمول AES/EBU قطعه آیودیوی دیجیتالی پیشرفته ای را به صورت اختصاصی ارایه می کندکه در اتصالات XLR استفاده می شود برخلاف ان چه درنسخه مصرف کننده S/SDIF به صورت اپتیکال یا اتصالات RCA به کار برده شده است.

Aliasing
در رابطه با تولید عواقب مصنوعی پس از دیجیتالی شدن یک سیگنال شرح می دهد، دو مثال معمول عبارتند از به شکل پله پله درآمدن خطوط مورب و یا طرح های مخدوش Aliasing به طور موقت ، حرکات صاف نمایشی را منقطع میکند.

Alpha channel
کانال آخر نوع 8bit یا چهارمین کانال در یک دستگاه دیجیتال 32bit اغلب ارتباطات در کانال کلیدی، دردنیای آنالوگ برای انتخاب کردن قسمت هایی از فوتیج هایی که به یکدیگر ملحق می شود به کار رفته است (فوتیج= مقدار فیلم برحسب فوت)

Analogue

اندازه ای است که در یک ویدئو و آیودیو قدرت سیگنال را به درستی براساس یک مقدار بیان می کند آن بدون درجه است که با درجات تعیین شده محدود دیجیتال مخالفت می کند بتا کم – sp،VHS،S،VHS ، بتا ماکس ، Hi-8 و هشت میلیمتری همگی شکل های نواری آنالوگ هستند.

Anti-aliasing
به حداقل رساندن اثرات الییسینگی یک مثال معمول استفاده ا زملحق کردن (اضافه کردن) قسمت هایی است برای اصلاح نمودن حالت پله پله در تصویر.

Artefactهر شکل نامناسبی که توسط محدودیت های تکنیکی در سیستم مورد استفاده ، ایجاد آشفتگی در تصویر میکند. پرش های پشه مانند (یا پرپرزدن ) ، پرش های به حالت لحاف دوزی و حرکات توده ای در سطح سه نوع از artefact هستند که توسط الگوریتم تراکمی DCT ایجاد می شوند.

Assembly Editing
تدوین کردن در مرحله ای که کلیپ ها به راحتی با یکدیگر مچ شوند، برای تشکیل دادن یک که بلندتر.
همچنین پیشنهاد می شود استفاده از یک شکل خاصی از تدوین دیجیتالی که همه موارد موجود را پس از مرحله" نقطه تدوین" روی یک سطح نواری شکل جایگزین می کند.
(نقطه تدوین، نقطه ای از تصویر است که در تدوین اتصال دو کلیپ به هم صورت می گیرد.). (همچنین ببینید: تدوین فیلم در نرم افزارها)

Aspect Ratio
نسبتی میان طول وعرض پرده نمایشی شما. در آنالوگ رایج پخش تلویزیونی تقریبا نسبت 3:4 به کار می رود. در یک پرده پهن نسبت 9:16 به طور معمول برای مفاهیم زیاد به تصویب رسیده است . کارهای سینمایی می توانند نسبت های ظاهری متعددی از 4:5 تا تقریبا 1:3 را داشته باشند. (همچنین ببینید: ابعاد تصوير يا Aspect Ratio)

(Audio Video Interleave( مخفف AVI

یک تجهیز ویدئو- آیودیویی یک فرمت ویدئوی دیجیتالی به واسطه مایکروسافت.
امروزه AVI توسط مایکروسافت حمایت نمی شود.

Back ground Rendering

برخی از سیستم ها می توانند به راحتی فرایندهای انتقالی پر زحمتی را در زمینه انجام دهند تا جایی که شما بتوانید به چیزهای دیگری غیر از آنهایی که موجود هستند دسترسی یابید. یک روش عالی برای زمانی که شما با یک ذخیره کامپیوتری مختصر شدید، اما با این روش احتمالا زمان انتقال به طول می انجامد.

Batch Digitizing
یک فرایند که به طور اتوماتیک کلیپ های گوناگون را از روی یک نوار جذب می کند، که مبنی شده بر لگاریتم تایم کد، روشی سودمند است اگر شما بخواهید برنامه ای با کیفیت بالا بسازید، در حالی که شما آن را قبلا در مد انتخابی تنظیم کرده اید همچنین می تواند برای بازسازی یک پروژه بایگانی شده (طرح تمام شده) به راحتی مورد استفاده واقع شود.

Banding
یک اشکال مصنوعی ویدئویی، که وقفه هایی قابل رویت را در آنچه که باید نهایتا بدون اشکال باشد تولید می کند دلیل آن می تواند کیفیت فشردگی ضعیف و یا صدای غیر کافی در سیگنال باشد. همچنین (بعضی اوقات) توسط مشکلات اصلی در سیستمی که اسکن را منقطع می کند، ایجاد می شود؛ مانندDV.

Betacam SX
یک سیستم ضبط کننده دیجیتالی از طرف شرکت sony که فشردگی معادل MPEG2 1:10 روی برجستگی نوارموجود دربتا کم –SP به کار می رود. شرکت سونی ، قصد دارد بتا کم –SP را با بتا کم SX جایگزین نماید.

Blue box/Blue-Screen

یک شکل از کلیدهای رنگی؛ مثلا از آبی به عنوان یک کلید استفاده می شود شما میتوانید یک قطعه را روی زمینه آبی ضبط کنید سپس نواحی آبی را با فوتیجی از منبعی دیگر جایگزین کنید.
گروه سینما این واژه را پرده آبی نام نهادند. تا زمانی که ویدئو برای آن اصطلاح کلید رنگی یا نهایی را برگزید. BBC برای نامیدن این فرایند از اصطلاح " تفکیک سرتاسری رنگی" استفاده نمود. امروزه پرده سبز به طور معمول استفاده می شود به این دلیل که نتایج بهتر ودرست تری راحاصل می کند.

Broad Cast Qualityاصطلاحی با استفاده فراوان که مفهوم آن بستگی بسیار زیادی به زمینه مورد نظر دارد . به طور عمومی ، شرکت های رادیو وتلویزیونی هر چیزی را با محصولات اساسی شایسته و با ارزش تولید می کنند. بی اساس ترین مفهوم برداشت شده از واژه کیفیت پخش، این گونه بیان می کند که یک برنامه قبل از این که بتواند به مرحله پخش برسد، به حصول حداقل استانداردهای تکنیکی نیاز دارد. این استانداردها درمیان مقوله های برنامه مختلف، چنان که در اخبار، استاندارد قابل قبول کمتری نسبت به سخنرانی، نمایش یا جنبه سرگرمی صرف می شود.

Capture
فرایند انتقال دهنده یک فوتیج ویدئویی از یک منبع خارجی به هارد کامپیوتر شما. برای منابع آنالوگ ، این فرایند شامل یک فرایند تبدیل A به D (آنالوگ به دیجیتال) است. اما درمورد منابع ویدئویی دیجیتال این کمی فراتر از یک فایل انتقال یابنده است. به واژه های A-D conversion (تبدیل A-D) و Quantising توجه کنید.

Chroma Keyingیک برنامه اضافه شده بر سیستم ویدئویی که رنگ سبز یا آبی را به عنوان یک کلید رنگی به کار می برد. به واژه Blue Box/Blue Screen توجه کنید.

Chrominanceقسمت رنگی سیگنال ویدئویی که اطلاعات مربوط به رنگ و اشباع آن را برای ما فراهم می کند. به واژه luminance توجه کنید.

Clipping
مشکلاتی در سیستم آیودیو به وجود می آید که وقتی سیستم بیش از ظرفیت پر شود این اتفاق می افتد – برنامه قابل توجهی در دیجیتال و مخصوصا درتبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال وجود دارد که می تواند این اتفاق در سیگنال ویدئویی بیفتد، درحالی که پیامدهای جدی به حداقل برسند.

Codecیک الگوریتم (یک متد ریاضی) برای انتقال دادن یک فرمت فشرده ، اصطلاح codes برگرفته شده از واژه comperssor/ Decomperssor است.

Colour Saturation

یک سیگنال ویدئویی که می بایست شامل اطلاعات رنگی و روشنایی باشد و اغلب قسمت مربوط به رنگ به شکل سیگنال هایی با دو رنگ مختلف نشان داده می شود. به واژه comorent Signal توجه کنید.

Colour Saturationشدت رنگ در نمونه ویدئویی که در دست داریم.

Component Signal
یک سیگنال ویدئویی رنگی که به ترکیبات سه رنگ قرمز، آبی وسبز وابسته است. از لحاظ فنی، در جهت چگونگی ترتیب آنها، می تواند مفید باشد؛ مانند روشنایی و دو ترکیب رنگی متفاوت. اصطلاح Component Signal (سیگنال مرکب) استفاده می شود.

Compost Signal
یک دستگاه ویدئویی رنگی مشتق شده به طوری که با ابتدایی ترین سیگنال ویدئویی تک رنگ ، سازگار است و هنوز برای پخش مورد استفاده قرا رمیگیرد.

Compressingسیستمی که اندازه یک جریان اطلاعاتی را کاهش می دهد که به دو صورت مختلف می باشد: lossless compressing با این اختیارات که اطلاعات اساسی ومهم را با توجه به آن چه ترکیب یافته اند جمع آوری کند و lossey compressing که توسط آن مقداری از اطلاعات موجود حذف می شوند.
یک اختصار ویدئویی شایسته سبب می شود که حداقل کاهش محسوس دراطلاعات برای بیننده صورت گیرد. درجایی که کاهش ظاهری، غیر قابل تشخیص باشد سیستم comprrssing دستور میدهد که مشخص گردد.

Compression Rate
تغییر در فایلی که روی آن عمل اختصار Compression صورت گرفته است. این پارامتر به صورت یک نسبت بیان می شود. به طوری که نسبت فشردگی 1:5 (که درهمه شکل های DV به کار رفته است.) یک فایل راتا 20% از اندازه اصلی آن کاهش می دهد. بدیهی است که هر چه نسبت بیشتر شود کاهش پتانسیل درکیفیت بیشتر خواهد شد اما امکان این که بتوانیم یک معادله کاهشی مستقیم با نسبت فشردگی (Compression ) بسازیم، وجود ندارد.

Control Inter facesتجهیزاتی برای کنترل کردن حافظه هارد توسط حافظه Ram

control
یک روش تدوینی که یک دوراهه ارتباط بین سیستم ضبط کننده و کامپیوتر شده برقرار می کند توسط دوربین ها ی هشت میلیمتری سونی و انواع مشابه، قابل استفاده است. قبلا به صورت LANC در اندکی از فرم های مختلف شناخته می شد.

Conversion of Standardتبدیل سیگنال های تلویزیونی در میان استانداردهای مختلف مانند PAL، NTSC و SECAM . یک نمونه از تبدیل ساده اصطلاحا Fairly Mundane است و امروزه می تواند توسط یک جعبه ارزان قیمت در لحظه ای واقعی انجام شود.

Cross Colourدر یک سیگنال ویدئویی، رنگ توسط فازنوسانی از یک برنامه فرعی تناوبی نمایش داده می شود. اگر شما به فوتیج تان که توسط این برنامه فرعی انعکاس یافته، اعتراض دارید باید بدانید که آنها دارای اشتباهاتی در شاخص هایی مثل رنگ، مانند یک طرح رنگین کمانی یا یک اشکال فنی به صورت راه راه می باشند که سبب ایجاد ایرادهایی در موضوع و نتیجه کار می شوند.


D1-D9

شکلهای مختلف نوار ویدئویی های دیجیتالی که توسط قرارداد بین المللی به تصویب رسیده است.

D-1(سونی و بوش) یک ترکیب ویدئویی را به صورت غیر فشرده با ظرفیت 8bit ضبط می کند.

D-2
(سونی و امپکس) ترکیب ویدئویی را به صورت غیر فشرده ضبط می کند.

D-3(پاناسونیک) ترکیب ویدئوییرا به صورت غیر فشرده ضبط می کند.

D-4نوعی ناموفق در ژاپن بودکه مورد استفاده واقع نشد.

D-5
(پاناسونیک) یک ترکیب ویدئویی را به صورت غیر فشرده با ظرفیت 10bit ضبط می کند.

D-6
(فیلیپس) به صورت HiDef ضبط می کند.

D-7(پاناسونیک) مانند نوع DV cpro یک ترکیب ویدئویی را به صورت فشرده با ظرفیت 8bit ضبط می کند.

D-9
(جی- وی – سی) دیجیتال –s است ترکیب ویدئویی را به صورت فشرده با ظرفیت 10bit ضبط می کند.
توجه کنید که DVcam سونی، Beta Cam- SX و دیجیتال بتا کم ، به تصویب نرسیدند، زیرا آنها فرمت های در دسترس ندارند.

Data Rate
فقط مفاهیمی که اظهار شده اند، یک نرخ اطلاعاتی عالی تر برای چیزی مشابه با codes در ویدئویی دیجیتال ، به مفهوم این که حداقل فشردگی صورت گیرد و کیفیت خروجی بهتر شود ، اما ی درایو هارد پیشرفته تری را برای ذخیره کردن اطلاعات فوق العاده ای که نیاز است مطالعه می کند.

Digital 8یک شکل ویدئویی دیجیتالی مورد مصرف از طرف شرکت سونی کار ویدئویی به شکل DV ضبط می شود و آیودیو روی یک نوار هشت میلیمتری hi-8 سریع تر ازنوار DV ضبط می شود به هر حال نوار دو برابر سریع تر جریان می یابد وقتی که برای hi-8 استفاده می شود. بنابراین حداکثر زمانی که به طول می انجامد45 دقیقه است به صورت متداول سونی فقط نوعی (low spec) DV cam corders می سازد.

Digital Betacam
یک نرم افزار VCR دیجیتالی با ظرفیت 10bit که نسبت فشردگی 1:2 را به کار می برد و از طرف شرکت سونی است.

Digital-Sنام دیگری برای فرم D9 دیجیتالی JVC؛ 10bit از کار ویدئویی دیجیتال را در نسبت فشردگی 3/3:1 ضبط می کند و یک نرخ اطلاعات ویدئویی معادل 50 میکروبار/ ثانیه را به کار می برد. Digital S از یک نوار فلزی ظریف دریک کاست برجسته VHS استفاده می کند.

Digesterیک بورد جذب کننده ویدئویی با ورودی های به شکل آنالوگ است و برگرداندن آن سیگنال ها به اطلاعات دیجیتالی آسان است.

Dissolve
مخلوطی از دو منبع ویدئویی.

DLT
نوار طولی باریک دیجیتالی ، برا ی ذخیره کردن تصاویر و اطلاعات صدا به صورت دیجیتال. به راحتی در دسترس است اما قیمت آن زیاد است.

Drop Frame Time Code
یک فرم از کد زمانی SMPTE که برای مچ شدن با NTSC طراحی شده است. این سیستم به این دلیل ایجاد شد که NTSC در 29/97 فریم در ثانیه پخش شود. یعنی سریع تر از سی فریم در ثانیه، درحالی که کد زمانی هماهنگ با زمان واقعی پیش برود، برخی از تعداد فریم های کد زمانی، قابل استفاده نیستند.

DST
تکنولوژی ذخیره سازی دیجیتالی؛ یک وسیله فوق برنامه سودمند برای پایان دادن عالی به یک کار تولیدی.

DTV
تلویزیون دیجیتالی، یک نام عمومی که برای شرح دادن پخش دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد.

DV
به صورت یک اصطلاح عمومی برای ویدئویی دیجیتالی و همچنین برای شکلی از نوار ویدئویی مورد مصرف ویژه استفاده می شود.

DVBویدئویی دیجیتال پخش ، نوع اروپایی که از لحاظ کیفیت معادل DTV است.

DV cam
یک DV سونی تغییر یافته که جریان نواری آن 50% سریع تر است. شرکت سونی میزان گسترده ای از تمهیدات DV cam را ساخته است که انصافا دربخشی که به صورت شرکت در آمده مورد ارزیابی قرار میگیرد.

DVCPRO
یک DV پاناسونیک تغییر یافته که نوار آن 80% سریع تر جریان می یابد وبه جای نوار ME از نوار MP استفاده می شود همچنین از طرح های رنگی متفاوتی در PAL نسبت به انواع دیگرDV به کار می برد،که این امر تغییر دادن آنها را بیشتر مشکل می سازد، پاناسونیک این موضوع را در پخش اخبار و برنامه های مستند مورد ارزیابی قرار می دهد.

DVDPRO 50شکل پاناسونیکی تغییریافته DVDPRO با جریان نواری ای با دوبرابر سرعت و به کارگیری دوبرابر میزان اطلاعات ویدئویی، به منظور ارتقا دادن کیفیت بخش هایی از یک قطعه codes دردیجیتال – S کار گذاشته شده است که با اطلاعات فشرده شده سازگار است . گاهی اوقات با عنوان DV 50 شناخته می شود. پاناسونیک آن را در رقابت با دیجیتال بتا کم ساخته است.

DVD
دیسک گردان دیجیتالی ؛ یک وسیله پخش کننده دیجیتالی، که برای ایجاد تغییراتی در فشردگی MPEG_2 در کار ویدئویی استفاده می شود. این فرایند مشابه با عملکرد codes است که برا ی بیشتر DVB های رایج کاربرد دارد وقتی که یک ضبط کننده اقتصادی متناسب با اندازه نمایشگرهای DVD وجود دارد این وسیله به صورت مشابه VHS رابه عنوان یک رسانه پخش برای ویدئوهای اشتراکی، جایگزین می کند.

DVEاز آثار دیجیتال ویدئو، یا یک تمهیدی که آنها را به وجود آورده است. سونی این تمهید را یک DME نامیده است.

DVTR
نوار ضبط کننده ویدئوی دیجیتال.

EDLفهرست تصمیم گیری درتدوین؛ که همه نقاط تدوینی، مراحل تغییراتی و مانند اینها را برای یک ساخت تدوینی بر اساس نوعی تدوین خطی فهرست کرده.
به طور متداول یک تدوین خارج از خطا (off-line) روی یک سیستم کم هزینه ساخته می شد، که امکان داشت از تمهیدات u-matic یا VHS صنعتی استفاده شود. این یک EDL را تولید کرده است که بعدها برای مطابقت دادن برنامه روی سیستم (on-line) روی خطی استفاده شد که دستگاه های پخش و ضبط با کیفیت بالا آن را به کار می برند. بعد از آن تدوین خارج خطی به تدوین غیر خطی (NLE) تحول یافت، که روی سیستم های کامپیوتری مانند avid یا media 100 انجام شد.

EQبه عنوان یک تعدیل کننده، جهت نگهداری و تنظیم کردن برجستگی ها در بلندی صدا در فرکانس های صوتی ویژه، استفاده می شود.

Fade to Back
یک تغییر تدریجی، در جایی که باید تصویر ویدئویی به تدریج به سوی پرده ای سیاه پیش برود.

Field
یک تصویر ویدئویی PAL که ترکیب شده ا ز25 فریم در ثانیه، که هر فریم آن توسط خطوط متناوب به دو فایلد تقسیم می شود. به این ترتیب پنجاه فایلد درهر ثانیه نمایش داده می شود . این فرایند " درهم آمیختن" نام گرفته است.

Fire wire
برای قطعه IEEE 1364 نام تجارتی apple ثبت شده است. همچنین توسط شرکت سونی عنوان link انتخاب شد، یک سری مرتبی ا زپیوند دهنده های دیجیتالی است که 63 شیوه را در یک شبکه ارتباطی به وسیله اتصال دادن آنها به هم مرتبط می کند. این سری توسط سونی و دیگران در آغاز برای فرستادن اطلاعات فشرده DV در تمهیدات ویدئویی اقتباس شد. همچنین می تواند دستگاه کنترل اطلاعات را در برگیرد. امروز به عنوان یک استاندارد در اغلب mac ها و بسیاری از pcها نصب شده است.

Generation Loss
درهر تایمی که دریک سیگنال انالوگ ضبط شده است ، (یک تولید ) یک افت در کیفیت و تولید نادرست و ناخواسته عواقب مصنوع وجود دارد. همچنین این مشکل می تواند توسط سیگنال های دیجیتال درهنگامی که انتقال کد اطلاعاتی سریع تر از جناح مقابل درجناح خلاصه شونده صورت می گیرد، اتفاق می افتد.

Hd Cam
یک سری از شکل های ویدئویی دیجیتالی از طرف سونی که مبنی شده بر انتقال دهنده دیجیتالی بتا کم و آن برای مفاهیم فوق العاده طراحی شده است ونهایتا ظرفیت 1920*1080 پیکسل را تحمل می کند چند حالت استثنا هم وجود دارد که سیستم پیش رفته 24 فریم در ثانیه که توسط جرج لوکاس برای کار دو اپیزودی او به کار گرفته شده شاید بهترین مثال باشد.

HDTV یا HI-Delتلویزیونی با مفهوم سیگنال استاندارد؛ تلویزیونی که نتایجی را فراتر از NTSC و PAL که رایج هستند عرضه می کند آن استانداردنیست اما معمولا نسبت ظاهری 9:16 را به کار می برد.

HI- 8
یک شکل از نوار مصرف شونده آنالوگ هشت میلیمتری از طرف شرکت سونی.

Horizontal Resolution
ارسال های سیستم pal که به 5/5 مگا هرتز از پهنای باند محدود شده است . که برای یک نتیجه روشنایی، از تقریبا 550 خط به تصویب رسیده است.

Hybrid systemسیستمی که می تواند هر دو نوع تجهیزات خطی و غیر خطی را کنترل کند.

IEEE 1394
به واژه fire Wireتوجه کنید.

I-Link
به واژه fire Wireتوجه کنید.

Illegal Colours
رنگ های خارج از رنج تصویب شده برا ی پخش و شاید خارج از حیطه کار ویدئویی.

Inter lace
به واژه field توجه کنید.

Inter polationیک کامپیوتر که در درایوی اضافی متفاوت با چیزهایی که در یک سیگنال ویدئویی یا آیودیویی تعریف شده وجود دارند، به کار می رود. اینترپولیشن می تواند یک سیگنال را یکنواخت کند اما نمی تواند اطلاعات فوق العاده ای را نگهداری کند.

Key
همچنین با نام های matte یا کانال آلفا، ذکر می شود . یک سیگنال که برای کنترل سیگنال های ویدئویی که با هم مرتبط هستند، استفاده می شود.

Key code
در فیلم ، Key code همان کد زمانی دیجیتالی است که فریم ها را برا ی خواندن از روی دستگاه شماره گذاری می کند.

Key frameدر ترتیب فریم های یک کار ویدئویی یا انیمیشن، Key frame یک مرجع ثابت شده است برای تعیین کردن تصویر در آن لحظه زمانی. در انیمیشن یک سری ار کی فریم ها توسط انیماتور تعیین می شوند و سپس یک مسئول یا یک کامپیوتر فاصله زمانی بین آنها را محاسبه می کند.

Keying
یک تجهیز سری ویدئویی که به تجهیزات دیگر اضافه شده است یک سیگنال راهنما که برا ی تعیین کردن نواحی استفاده شده از هر منبعی به کار می رود.

LANC
به واژه control- L که جایگزین واژه lanc شده توجه کنید.

Linear Editing
معمولا برای تعریف در یک سیستم تدوینی به کارمی رود که از یک نوار اختصاصی قابل انتقال به هر منبع استفاده می کند و کپی می شود به انواع دیگر ضبط کننده های قابل انتقال، به واژه non- Linear Ediditing (تدوین غیر خطی) توجه کنید.

Luminance Signalقسمتی از سیگنال ویدئویی که اطلاعات مربوط به روشنایی را ارسال می کند.

Mini DV
کوچکترین اندازه کاست مورد استفاده از خانواده دستگاه های Dv، اغلب به عنوان یک سیستم DV مورد مصرف عمومی، برخلاف انواع متفاوت DV cam مورد استفاده قرار می گیرد.

M-JPEG
مخفف notion- JPEG
JPEG برای اشتراک گروه متخصصین تصویر برداری تجهیزی را وضع کرد و آن یک فرمت فشرده کننده تصویر است که بر DCT (تغییر شکل اندیشمندانه کسینوسی) مبنی شده است M-JPEG هر فریم را به صورت اختصاصی برا ی ایجاد یک ترتیب از JPEG خلاصه می کند. Avid، media 1000 و targa چند مثال معمول هستند برخلاف DV ، JPEG M میزانی از اطلاعات تغییرپذیر وابسته به تصویر را تولید می کند . بنابراین شما نمی توانید آن را به طور مستقیم دریک نوار ویدئویی ضبط کنید. به واژه JPEG توجه کنید.

Mosque to noise
یک نوع مشکل مصنوع، که با نام feathering (پرپر زدن) نیز ذکر می شود و توسط واکنش های جنبی در الگاریتم DCT ایجاد می شود.

Motion Blockingجنبش های بسیار زیادی که در یک توالی تصویری کار ویدئویی وجود دارد ، اطلاعات بیشتری برایم تعیین آن مورد نیاز می باشد. برای یک سیستم که میزان اطلاعاتی آن متوقف شده جنبش ها سبب افت در کیفیت می شوند، زیرا برای اینکه حرکت ها به درستی نمایش داده شوند، زیرا برای این که حرکت ها به درستی نمایش داده شوند فشردگی بیشتری مورد نیاز است . این افت کیفیتی اغلب خود را به صورت یک توده سطحی یا blokiness در تصویر درحال حرکت نشان می دهد.

(moving Picture Experds Group) MPEG
MPEG (گروه کارشناسان تصاویر متحرک) یک ویدئو آیودیوی فشرده کننده کارآمدی را با کاهش نسبی در افت کیفیت عرضه کرد. این وسیله با M-JPEG در این امر متفاوت است که در آنcodes با استفاده از زواید موجود میانی فریم ها ساخته می شود. درواقع چهار گروه غیر اساسی از استانداردهای MPEG عبارتنداز:
MPEG 1. استاندارد ویژه ای است که برا ی ویدئوی (VCD) CD استفاده می شود. درآسیا، برای ویدئوهای مصرفی، بسیار مشهور است.

MPEG 2. گروهی با پتانسیل استاندارد بیش از 20 و در برگیرنده امتیاز پخش آن رنجی از (MP:ML) DVD را تا حدود عالی مرتبه (MP@ML) شامل می شود.

MPEG 3. سابقا در گروه MPEG 2 بود.

MPEG 4. برای رسانه های متعدد استفاده می شود و هنوز هم نوع قاطعی می باشد. این استانداردها به منظور استفاده در CODES های سخت افزاری جهت حتمی کردن مطابقت ازاهمیت زیادی برخوردارند . MPEG می تواند با یک CODES نرم افزاری اختصاصی مناسب کاربرد ویژه ای داشته باشد. آن برای سی دی رامها و اینترنت معمول است به عنوان یک عمل کننده در pcs که سریع تر می شود و اقتدار وارزش بیشتری می یابد. بنابراین اندازه و کیفیت حاصل از MPEG نمایش های سینمایی را درهمان حالتی که اصلا ح خواهندیافت ، قابل نمایش می سازند.

 

Native digital editingسیستم های native باید رسانه را در شکل تولید شده حفظ نمایند در عمل ممکن نیست که آثاری که به بیشترین شکل های فشرده شده اند اجرا شوند( مانند DV) بدون اینکه اجزا ترکیبی ویدئویی مشخص باشند بنابراین سیستم های native در واقع در جایی که رسانه کد انتقالی را به codes فشرده شده دیگری نرساند، عمل می کند.

Noise
نویز، اساسا سیگنالی است در یک مرحله نادرست، در سیستم های آنالوگ نویز شاخصی است برای تعریف تغییرات ناگهانی که توسط عوامل الکترونیکی در خروجی ایجاد می شوند یا افزایش مزاحمت های ناخواسته (مانند وز وز) یا cross talk (مانند کد زمانی) و یا ترکیبی از هر سه نوع مذکور.
در سیستم های دیجیتالی، شمار محدودی از مشکلات حاصل شده ناشی می شوند از آنچه با عنوان quantistion noise شناخته شده است.

Non Linear Editing (NLE)
یک سیستم تدوین ویدئو ویا آیدویو، به شکلی که شما می توانید کلیپ ها را باهر ترتیبی مرتب کنید. دراصل با شمار بزرگی از سطوح جزئی کنترل کننده VCR ایجاد شده و امروزه از یک سیستم کامپیوتری استفاده می شود با کلیپ هایی که به شکل دیجیتالی روی درایو هارد، ذخیره شده اند .NLE برای اولین بار به منظور تدوین خارج خطی off-line استفاده شد. (به واژه EDL توجه کنید.) اما امروزه می تواند کیفیت مناسب و ذخیره سازی لحظات، برای تدوین روی خطی (on-line) اقتصادی مطابق با عالی ترین استانداردها را عرضه نماید.

NTSC کمیسیون استانداردهای تلویزیونی ملی- استاندارد رایج USA برای پخش رنگی را تصویب کرد. ویژگی آن : 525 خط، 60 فایلد، 30 فریم درثانیه است. همچنین در کشورهای کانادا و ژاپن قابل استفاده است.

OFF-LINE Editingبه کاربران حداقل نوع کپی های حاصل از منبع اصلی ، جهت ساختن تدوینی که بیشتر روی جنبه اقتصادی کار حکم می کند نسبت به کاری که خواستار لزوم استفاده از منابع اصلی است.

On- line Editingموارد تدوینی که برای ایجاد یک کیفیت استاندارد نهایی درخروجی مورد نیاز باشند.

PAL
فاز خطی متناوب، استاندارد تایید شده تلویزیون رنگی اروپایی، با ویژگی :625 خط، 50 فایلد و 25 فریم در ثانیه. همچنین به صورت وسیعی در آفریقا و آسیا و همچنین در سیستم تولید فیلم، به کار می رود. Pal رنگ های ممتاز با ثباتی را ارائه کرده و نسبت به NTSC نتایج عالیتری را عرضه کرده است.

Pal plus
آنالوگ استاندارد پخش تلویزیونی مطابق با pal که فرمت 9:16 را پیشنهاد کرده است و در یک سیگنال برای یک تصویر بهتر، پیش تصفیه شده است.

PCL Bus Mastering
تکنولوژی PC که کارت های ربایشی را با کیفیتی متوسط می سازد، واقعیتی با بیش از 3 میکروبا رو کاملا همزمان با آیودیو.

Progressive scanningیک تناوب در اسکن کردن درهم آمیخته شده .(همچنانکه در PAL صورت می گیرد.) که تصویر ویدوئویی را خط خطی می کند به صورت سریع با دو فایلد از خطوط متناوب.

Quantisting
نمونه ای از سیگنال آنالوگ در تبدیل A به D برای تولیدات ویدئویی نمونه 8 و 10 بیتی استاندارد است درحالی که آیودیو نمونه های 12یا 16 بیتی را به کار می برد.

Quick time
ویدئوی apple و سیستم انیمیشن برای ربایش و play back از بسیاری از codec های تقویت شده ، مانند cine pak، soreson و DV استفاده می کنند. آن برای macos ساخته شده است و برای PSC قابل استفاده است و برای بسیاری از کاربردها متداول است.

QuitingDCT، مستقر شده بر سیستم ها ی فشرده ساز که روی سطوح توده ای بر حسب پیکسل، با آرایش معمولی به صورت 8*8 عمل می کند گاهی اوقات مرز سطوح توده ای قابل رویت می شود و در نتیجه یک اشکال فنی به نام quited در نمایش تصویر ایجاد می شود.

RAIDافزایش نظم و ترتیب توسط دیسک های غیر وابسته بیشتر از یک درایو هارد برای افزایش میزان اطلاعات و یا تامین آن استفاده می گردد.

RCTC
کد زمانی مورد مصرف با قابلیت طراحی مجدد، یک شکل کد زمانی از طرف شرکت سونی برای ویدئوی 8 و hi-8 که شما می توانید روی آن تاریخ جدیدتر را ضبط کنید.

Resolution
رسیدن به نتیجه بهتر، به این مفهوم که جزییات درتصویرها ، صداها نمایش دادن CCPS و غیره به میزان بیشتری جلوه یابند.

RGB مخفف قرمز، سبز، آبی ، به واژه component signal(سیگنال ترکیبی) توجه کنید.

Saturationبه واژه colour saturation توجه کنید اثرات ناخواسته ویدئویی درجایی که در روشنایی قسمت ها ی کار ویدئویی شکوفای شما افراط شود . چاره کار کاهش دادن این اثرات است . برخی از دوربین ها می توانند به شما در صورت مواجه شدن با این اثرات هشدار دهند. به واژه zebra strips توجه کنید.

SDIتوسط شرکت سونی توسعه یافته است قطعه دیجیتالی ردیفی که انتقال از یک کار ویدئویی دیجیتالی غیر فشرده چهار کانال از آیودیو کد زمانی و اطلاعات مورد استفاده از ایجاد می کند. رنج اطلاعاتی مورد استفاده به صورت 270 میکروبار در ثانیه عمل می کند.

SDTI
سونی و شرکت های دیگر استفاده از SDI رابا به کار بردن آن برای اطلاعات فشرده شده انتقالی نظیر DV cam و بتا کم SX ادامه داده اند. نام های متفاوتی برای آن استنباط شده است. اما اکنون یک نام رایج به عنوان SDTI یا قطعه سریالی انتقال دهنده دیجیتالی به کار می رود.

Secam ( مخفف sequential colour memoire)
پخش رنگی متداول در فرانسه، روی راه خروجی pal است و از NTSC دریافت می شود.

Sequencing
اصطلاحی برای فشرده کردن عدم فشرده کردن و برگرداندن ویدئویی دیجیتال به صورت مکدر. آن می تواند سبب افتی درتولیدات دیجیتالی شود، زیرا تجمع مکررات در محاسبات الگوریتمی تولید مشکلات فنی مصنوع می کند.

SMPTE
انجمن مهندسین تلویزیون و تصاویر متحرک.

Sub pixel
واحدی کوچک تراز پیکسل، که تمهیدات فرایندی ویدئو نیاز به کارکردن با این واحد کوچک دارد.

Sychonosationپیوستگی میان تصویر و صدا، به صورتی که همزمان پخش شوند.

Time code
اطلاعات زمانی اضافه شده روی نوار ویدئویی برای دقت درتدوین ، آن به صورت ساعت ها ، دقیقه ها و ثانیه ها و فریم ها نشان داده می شود. در شکل های آنالوگی ، به عنوان یک سیگنال آیودیوی (LTC) اضافه شده است ویا در سیستم ویدئو جاگذاری شده است (به واژه VITC توجه کنید) در شکل های دیجیتالی این سیستم یک بخش ذاتی در سیستم اطلاعاتی است.

TIME LINE
قطعه گرافیکی نرم افزاری که برای تدوین غیر خطی استفاده می شود با ثبت زمان در عرض بالایی که تا سمت جانبی ادامه می یابد. کلیپ ها به درستی جستجومی شوند و رها می شوند . درجایی که شما آنها را بخواهید و نرم افزار تجدید اطلاعات می کند.

Transition
تغییری از یک حالت ترتیبی vid به صورت انواع دیگر.

Trimming
خلاصه و مفیدکردن متناسب طول یک کلیپ دریک برش (cut)

VITC
کد زمانی درفاصله عمودی، این فرم را خود سیگنال ویدئو برای ذخیره کردن اطلاعات کد زمانی استفاده می کند. در مورد فریم های راکد ویا فریم هایی که به آرامی حرکت می کنند خواند ن کد زمانی به راحتی و با درستی زیادی امکان پذیر می شود. اما در نماهای سریع ، دیگر قابل خواندن نیست. روی شکل های دیجیتالی مصرف کننده، درجایی که فاصله عمودی متروک واقع شده ذخیره صورت نمی گیرد.

Zebra stripesبرخی از دوربین ها مانند canon XL 1، sony VX -1000 وسیله ای راحت کننده برای هشدار دادن حد اشباع دارا هستند. به این ترتیب که نواحی یک تصویر توسط علامت هایی راه راه پر می شوند و شما پس از آن می توانید میزان ظرفیت نمایش خود را کاهش دهید. البته اجرای این کار در صورتی که دوربین شما فقط یک چشمی (view finder) کوچک داشته باشد، برای کشف این علامت در صفحه مشکل خواهد بود

منبع: end-sequence.blogfa.com

 

افراد آنلاین

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم